ข่าว

เทปกาวหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเทปกาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้า กระดาษ ฟิล์ม และวัสดุอื่นๆ เป็นวัสดุฐานกาวจะถูกทาอย่างสม่ำเสมอบนพื้นผิวด้านบน จากนั้นนำไปแปรรูปเป็นแถบ จากนั้นจึงทำให้เป็นขดลวดเพื่อจ่ายไฟเทปกาวประกอบด้วยสามส่วน: วัสดุพิมพ์ กาว และกระดาษลอก (ฟิล์ม)

ประเภทของวัสดุพิมพ์เป็นมาตรฐานการจำแนกประเภทที่ใช้กันทั่วไปสำหรับเทปกาวตามพื้นผิวที่แตกต่างกันที่ใช้ เทปกาวสามารถแบ่งออกเป็นหกประเภท: เทปกระดาษ เทปผ้า เทปฟิล์ม เทปโลหะ เทปโฟม และเทปที่ไม่ใช่พื้นผิว

นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกเทปกาวตามประสิทธิภาพและประเภทของกาวที่ใช้ตามประสิทธิภาพ เทปกาวสามารถแบ่งออกเป็นเทปอุณหภูมิสูง เทปสองหน้า เทปฉนวน และเทปพิเศษ ฯลฯตามประเภทของกาว เทปกาวสามารถแบ่งออกเป็น เทปน้ำ เทปน้ำมัน เทปตัวทำละลาย เทปร้อนละลาย และเทปยางธรรมชาติเทปกาวมีการใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจำวันของผู้คนและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเทปกาวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฟังก์ชันใหม่ๆ สำหรับเทปกาวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ขยายจากการปิดผนึกขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อ การตรึง การป้องกัน และฟังก์ชันอื่นๆ ไปสู่ฟังก์ชันคอมโพสิตต่างๆ เช่น การกันน้ำ ฉนวน การนำไฟฟ้า ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน ฯลฯ


เวลาโพสต์: 10 มกราคม 2024